VAMAS PLUS - http://www.vamas.cz/
vyhledávání, identifikace, prověrky motorových vozidel - stolen cars searching and locking
Stránky vytvořil © Jiří Hrad 2008 - http://www.fiolasoft.cz/ - http://www.servisuvas.cz/

VAMAS PLUS

vyhledávání, identifikace, prověrky motorových vozidel
stolen cars searching and locking

KDO JSME

Společnost VAMAS Plus - J. Mašková, sídlo Meziškolská 91, 417 12 Proboštov u Teplic, ČR - IČ: 128 12 226 působí v ČR již od roku 1992. Je oficiálním partnerem Policie ČR, dále úzce spolupracuje s Interpolem a dalšími státními orgány ČR (celní správa, soudy apod.). Je mandantem mnoha pojišťoven a leasingových společností, existujících na českém a slovenském trhu. Od roku 2000 je členem asociace I.A.A.T.I. - Internacional association of theft auto investigators, která je organizována pod hlavičkou Interpolu. Těžiště její činnosti spočívá ve 2 základních působnostech:

1. napomáhá Policii ČR při zajišťování, identifikaci a následném vyřizování všech právních úkonů spojených s navrácením nalezených a zajišťěných vozidel původním majitelům - ať to jsou pojišťovny, leasingové společnosti, soukr. společnosti či privátní osoby. Zde se soustředíme hlavně na druhotnou identifikaci zajišťěných vozidel, kdy je přistupováno k částečné demontáži vozidel a podle skrytých znaků, které jsou dýny výrobcem, a následnou lustrací vozidla určí jeho původ a následně dohledá původního majitele. V této činnosti působí nejen po celé ČR, ale také na Slovensku, téměř ve všech státech východní Evropy (Rumunsko, Polsko, Ukrajina, Srbsko a Černá hora, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Rusko, Moldávie) a v neposlední řadě i ve všech státech Evropské Unie i v mnoha státech mimo EU (B.R.D., Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Holansko, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Finsko a USA).

S touto činností souvisí následné vyřízení uvolnění a převzetí zajištěných vozidel u policie a jejich transport k majiteli. Jsme schopni obstarat celý servis druhotnou identifikací vozidla počínaje, obstaráním potřebných dokumentů a překladů v příslušných jazycích, vyřízením uvolnění vozidla u policie, případně obstarání právní pravomoci v zahraničí a dalších činností s uvolněním vozidla souvisejících, a transportem vozidla do místa určení konče.

V neposlední řadě jsme schopni zprostředkovat pojišťovně, leas. společnosti nebo privátnímu majiteli prodej původně zajištěných, poté uvolněných a policií vydaných vozidel ve státě zajištění, s tím že při této variatně již nevzniká jakékoliv další náklady původnímu majiteli - naopak - za nalezené vozidlo je poukázána předem domluvená a oběma stranami schválená cena za odprodej, čímž je kompenzována alespoň částečná hodnota škody, která vznikla odcizením vozidla nebo pojišťovacím či leasingovým podvodem.

Takový to postup je volen v případě neekonomiočnosti navrácení vozidla do země původu z důvodu jeho poškození, stáří, velké vzdálenosti k zemi zajištění, vysokých nákladů spojených s parkovným apod.

2. další činností společnosti VAMAS Plus jsou dokladové prověrky historie vozidel v jednotlivých státech, pravost TP a jiných dokumentů - kupní a leas. smlouvy, výpisy z registru vozidel, nahlášení škod či krádeží na součástech policie určitých států, jednotlivých dílů dle továrního typu vozidla, poškození, totální škoda a prověření, zda vozidlo nepochází z trestné činnosti, obstarání fotodokumentace v případě, že na vozidle vyla evidována dopravní nehoda apod. Díky našim letitým zkušenostem a mnoha kontaktům takřa po celém světě jsme schopni okamžitě lustrovat v databázích odcizených vozidel a v evidencích přihlášených vozidel nejen v ČR a SR, ale ve všech výše jmenovaných státech.

Úzce spjaty s touto činností jsou prověrky skutečností u různých pojišťoven, či dalších státních orgánů či firem, které díky naší společnosti zjišťují a prověřují různé skutečnosti, události nebo dokumenty (doklady, vystavené faktury, plné moce, kupní smlouvy, pravost notářských ověření), pojistné podvody a existenci např. firem či osob, které se k daným skutečnostem či pojistým podvodům vztahují.

Společnost VAMAS Plus disponuje záchytným parkovištěm, které je plně k dispozici Policii ČR.

NABÍDKA

Co se týče cenových relací za vykonané služby - jsme schopni na dožádání zaslat orientační ceny, za které jsme schopni tu kterou prověrku či ten který úkon zprostředkovat či samostatně obstarat.

KONTAKTY

TEL / FAX: +420 417 560 195

Mobil: +420 602 403 933 (p. Mašek)

E-mail: vamas@volny.cz

Other languages:

Kde sídlíme:XHTML Transitional 1.0 | CSS 2.1 valid

Vytvořil © Jiří Hrad 2008 - http://www.fiolasoft.cz/ - http://www.servisuvas.cz/